Persoonlijke highlights

 1. (2012) Inauguratie met symposium als (deeltijd) hoogleraar aan de vakgroep Software Engineering van de TU-Delft (wordt geleid door prof.dr. Arie van Deursen) om het onderzoek en onderwijs op het onderwerp Globally Distributed Software Engineering te mogen leiden.
 2. (2009) Opname van het IEEE Software artikel over de Return-on-Investment van SPI (klik hier)
  in de lijst van 35 meest toonaangevende en invloedrijke artikelen in de gehele historie van dit blad (ihkv het 25-jarig jubileum).
  Aan 7 auteurs van deze lijst is gevraagd een follow-up artikel te schrijven. Mijn follow-up artikel had de titel “A follow-up reflection on the RoI of SPI“.
 3. (2010) Lancering van het boek “De Kracht van Scrum” (samen met Eelco Rustenburg) bij Pearson Education (inmiddels ook beschikbaar in het Engels, Duits en Frans). Tijdens de boeklancering was tevens de première van de film “De Kracht van Scrum”, welke tot stand is gekomen in samenwerking met Frans Mouws en zijn productiebedrijf hatsiekiedee.tv. De trailer voor de film staat hier. Een impressie van de boeklancering staat hier.
 4. (1999) Uitgave van het boek: The Goal/Question/Metric Method bij McGraw-Hill samen met Egon Berghout (met wie ik een jarenlange zeer productieve samenwerking heb gehad die ik hierbij stiekem ook als high-light opneem). Dit boek is een voortvloeisel uit een viertal afstudeerprojecten bij Schlumberger, waarin naast een methodische beschrijving van GQM ook alle materialen en rapporten van 4 meetprogramma’s zijn opgenomen.
 5. (2000) Promotie in de bedrijfskunde (proefschrift aan de faculteit technologiemanagement) aan de TU-Eindhoven onder begeleiding van Jos Trienekens, Rob Kusters, Aarnout Brombacher en Theo Bemelmans. Onderwerp: een productgerichte methode voor procesverbetering voor de embedded software industrie.
 6. (2003) Aanstelling als (deeltijd) lector Quality Management en Quality Engineering aan de Hogeschool Drenthe (nu: Stenden University). Een lectoraat waar ik grotendeels zelf invulling aan mocht geven. Het nadeel van lectoraten is/was de eindigheid van de looptijd, waardoor mijn aanstelling afliep in 2007 en hiermee ook het lectoraat continuïteit verloor. Feitelijk gezien is het belangrijkste wapenfeit van het lectoraat, het boekje Leidinggeven aan Six Sigma.
 7. (2004) Plaatsing van het artikel over de Return-on-Investment van Software Process Improvement in IEEE Software. Het artikel (klik hier) waar ik persoonlijk nog steeds het meest trots op ben omdat het a. een overzicht biedt over alle bekende RoI cijfers die direct bruikbaar zijn voor de praktijk, en b. een aantal voorbeelden biedt voor het eenvoudig en pragmatisch kwantificeren van kosten én opbrengsten. Zie ook: high-light 2.
 8. (2006) Lancering van het boek “de kleine CMMI voor ontwikkeling” (klik hier) (samen met Jan Jaap Cannegieter) tijdens een symposium op 9 februari 2006 in Amstelveen. Eerste twee exemplaren werden uitgereikt aan de toenmalige voorzitters van SPIder en TestNet: Ben Linders en Bob van de Burgt. Dit boekje werd opgevolgd met een versie van CMMI voor Acquisitie in 2009 (klik hier) en een versie van CMMI voor Diensten in 2010 (klik hier).
 9. (2005) Winnen van de ITEA Excellence Award voor het TT-Medal project, waar ik als uitvoerend projectmanager een bijdrage aan heb mogen leveren onder aanvoering van Colin Willcock (Nokia). Mijn ervaringen als projectmanager van het ITEA Moose en ITEA Merlin project vormden hiervoor een zeer belangrijke basis en waren ook een persoonlijke highlight.
 10. (1995) Afgestudeerd in de technische informatica aan de TU-Delft onder begeleiding van Egon Berghout, Bas Brussaard, Frank van Latum en Michiel van Genuchten. Onderwerp: het opzetten en uitbreiden van een meetprogramma bij Schlumberger RPS (klik hier).