De kleine CMMI voor diensten

‘De kleine CMMI voor diensten’ is een praktisch hulpmiddel voor organisaties die actief invulling willen geven aan continue prestatieverbetering van hun dienstverlening. CMMI is een volwassenheidsmodel voor dienstontwikkeling en dienstlevering. CMMI bevat een set van eisen afgeleid uit succesvolle praktijkervaringen, aan de hand waarvan organisaties hun processen stap voor stap kunnen professionaliseren. Een groot aantal organisaties heeft wereldwijd met veel succes CMMI ge├»mplementeerd en zo significante prestatieverbeteringen tot stand gebracht.

Dit boek geeft een kort en bondig, Nederlandstalig overzicht van CMMI voor diensten versie 1.2. Het boek is bijzonder geschikt als naslagwerk voor intensief gebruik. Daarvoor zijn hulpmiddelen opgenomen zoals diverse overzichten, vertalingen van doelen en praktijken, een uitgebreid register en verwijzingen naar aanbevolen literatuur. De opzet van het boek is zodanig dat het een brede doelgroep aanspreekt. ‘De kleine CMMI voor diensten’ behoort daarom tot de basisuitrusting van iedereen die op welke manier dan ook met prestatieverbetering van dienstverlening in het algemeen of CMMI in het bijzonder te maken heeft of krijgt.

Dit boek is niet langer verkrijgbaar. Een inkijkexemplaar is hier te downloaden.