Scrum voor Managers

November 2013 is “Scrum voor Managers” uitgekomen, welke ik samen met Rob van Lanen heb geschreven. Het boek richt zich op de manager die zich afvraagt hoe hij in een Agile organisatie leiding geeft, stuurt, meet en optimaliseert. Het boek is opgebouwd rond de 50 meest gestelde vragen door managers over Scrum en Agile. Daarnaast gaat het in op de meest genoemde vooroordelen en misverstanden die wij in onze dagelijkse praktijk tegenkomen.

Het is een volstrekt ander boek dan De Kracht van Scrum. Dit boek was een managementroman, dat in 2 uur te lezen is en heel snel een beeld schetst van Scrum. Scrum voor Managers is veel inhoudelijker. Het is wel de bedoeling dat het net zo lekker leest, maar het is bijvoorbeeld al geen roman. Wat we wel hebben gedaan is het boek toegankelijk en behapbaar gemaakt. Zo is de titel van elk hoofdstuk een vraag en wordt deze ook meteen in een enkele zin beantwoord. Op de eerste bladzijde van elk hoofdstuk staat een samenvatting, zodat je het meest belangrijkste van elk hoofdstuk kunt pakken zonder het te hoeven lezen. Daarnaast start ook elk hoofdstuk met een dialoog tussen een voorstander en een gezond kritische tegenstander.

Tot slot wordt elke hoofdstuk afgesloten met een lijstje. Wat moet je doen? Wat moet je laten? Of: Wat mag je nooit meer vergeten? Waar zouden we die drie vragen toch vandaan hebben……

Het boek start met een ten geleide door 6 CEO’s, CIO’s of directeuren van ING,Philips, Exact, CRV, VKA, Belastingdienst en Prowareness. Deze 6 voorwoorden vind je hieronder.

Bestel Scrum voor Managers – hier (bij managementboek.nl) of bij Bol.com.

Ron van Kemenade – CIO ING Bank: “Dit boek geeft duidelijke antwoorden die bovendien ook nog eens opgeschreven zijn in een zeer toegankelijke stijl!” – Verandering gaat snel. Dat lijkt een open deur, maar er zijn duidelijke redenen waarom dit juist nu meer dan ooit het geval is. Enerzijds gaan veranderingen in technologie steeds sneller. Anderzijds zijn klanten steeds beter in staat om real-time hun ervaringen te delen. Voorbeelden in mijn sector, de financiële dienstverlening, zijn de explosie aan tweets als reactie op verstoringen in het betalingsverkeer, of de feedback die klanten onmiddellijk geven in de App-stores als een nieuwe mobiele App wordt gelanceerd. Bedrijven, banken en overheden moeten manieren vinden om te kunnen omgaan met deze snelle manier van feedback delen. We moeten meer en meer responsive worden. We hebben daarin geen keuze. Scrum biedt een uitstekend hulpmiddel om die omslag voor elkaar te krijgen. En niet conceptueel, maar echt als concrete manier van werken. Het is mijn persoonlijke ervaring dat het veranderproces naar Scrum een flinke inspanning is voor het management, en vooral ook veel persoonlijke betrokkenheid van datzelfde management vergt. Scrum voor managers is een zeer handzaam boek. Het is geschreven aan de hand van een groot aantal van de meestvoorkomende vragen in de praktijk. Ik herken de vragen die ik zelf heb gehad en de vragen die mij regelmatig worden gesteld. Dit boek geeft duidelijke antwoorden die bovendien ook nog eens opgeschreven zijn in een zeer toegankelijke stijl. Het boek is bruikbaar voor iedereen die voor de beslissing staat om wel of niet met Scrum aan de slag te gaan. Ik beveel aan om eerst de hoofdstukken te lezen die relevant zijn voor de besluitvorming (de hoofdstukken 1, 2 en 5 tot en met 8). Daarna kun je in alle rust de rest bekijken. Ik kan iedere manager aanbevelen om te starten met Scrum. Elke manager zal, net als in mijn teams, tegen unieke problemen aanlopen. Start daarom klein, leer van de eerste ervaringen, verbeter de manier van werken, neem blokkades weg, en luister vooral naar de feedback van de mensen met wie je werkt. Dit boek helpt je daarbij! – Ron van Kemenade, CIO ING

Mark Crooijmans – Belastingdienst: “Dit boek is verplichte kost voor iedere manager die betrouwbaar en resultaatgericht wil kunnen sturen bij het gebruik van Scrum!” – De Belastingdienst beschikt over een van de grootste IT-organisaties van Nederland. Wet- en regelgeving willen we snel en betrouwbaar doorvoeren. Daarnaast zorgen we voor moderne IT-ondersteuning voor onder andere toezicht en opsporing. Sinds een aantal jaren ontwikkelen we software op verschillende manieren. Scrum is daarin een van onze werkwijzen. De ervaringen met Scrum zijn uiterst positief en we zullen er in de toekomst steeds meer mee gaan werken. Het brengt mensen uit business en IT bijeen en maakt het mogelijk om kortcyclisch en resultaatgericht te werken. De (tussen)producten die opgeleverd worden komen snel beschikbaar voor eindgebruikers en stellen ons daardoor in staat om goed en snel in te spelen op wensen van de business. En niet onbelangrijk: de mensen die betrokken zijn bij Scrum hebben veel plezier in hun werk en in de samenwerking! Nu gaat dit allemaal niet vanzelf. Scrum staat niet gelijk aan vrijheid – blijheid. Het is een gedisciplineerde aanpak die om een goede organisatie vraagt. Managers vervullen hierin een belangrijke rol en moeten Scrum écht snappen. Ik ben dus blij met dit boek van Rini van Solingen en Rob van Lanen. Het boek laat managers op een toegankelijke manier kennis nemen van Scrum en beantwoordt de belangrijkste managementvragen eromheen. De auteurs geven daarmee een bijdrage aan de succesvolle uitvoering van kleine en grotere IT-projecten, ook binnen de Belastingdienst. Het boek is goed leesbaar en geeft inzicht in de valkuilen waar we beter niet in kunnen lopen. De auteurs geven antwoord op logische vragen als: hoe de kwaliteit van software geborgd wordt en hoe je productiviteit goed kunt bewaken. Managers die dit boek hebben gelezen zullen Scrum begrijpen, doorgronden en uitdragen. Ze kunnen hun medewerkers begeleiden om hen in staat te stellen heel gericht tot resultaat te komen en nog op een leuke manier ook. Scrum stimuleert echt! Ik wens iedereen veel inspiratie en leesplezier. Dit boek is verplichte kost voor iedere manager die betrouwbaar en resultaatgericht wil kunnen sturen bij het gebruik van Scrum. – Mark Crooijmans, Directeur Centrum voor Applicatie Ontwikkeling en Onderhoud, Belastingdienst

Jeroen Tas – CIO Philips: “Scrum voor managers is een uitstekende leidraad voor de nieuwe manier van leidinggeven die hoort bij de transitie die wij doormaken!” – Onder de vlag van ‘Accelerate!’ ondergaat Philips een diepgaande transformatie, die noodzakelijk is om het volledige potentieel van het bedrijf te realiseren. De traditionele functionele en productgerichte benadering wordt gaandeweg vervangen door een benadering van klantgerichte ‘end-to-end’ businessmodellen. Dit vraagt om een organisatorische én culturele verandering. Multi-disciplinaire teams met specialisten in marketing, supply chain, IT, design en R&D werken nauw samen om oplossingen te creëren, die passen bij de specifieke behoeften van een markt. Inzichten in marktveranderingen dienen namelijk snel omgezet te worden in: actie! In 2011 besloten we in IT ons aan te passen aan de nieuwe realiteit van ‘Agile business’. Scrum werd daarvoor gekozen omdat het naadloos aansluit op de benodigde ‘mindsets and behaviours’: 1. ‘Teaming up to Excel’ – Zelforganiserende teams van zeven personen. Deze teams moeten multi-disciplinair zijn om effectief oplossingen te kunnen creëren. 2. ‘Eager to Win’ – Ieder team moet de waarde die gecreëerd wordt duidelijk maken en daarop sturen. We meten deze waarde het liefst in termen van de klant en de impact in de markt. 3. ‘Take ownership’ – Zelfsturende teams zijn de basis. Door nauwe samenwerking van disciplines wordt het probleemoplossend vermogen en tempo flink opgevoerd. Een ander belangrijk argument om voor Scrum te kiezen was het besef dat we de benodigde veranderingen binnen Philips niet in detail vooraf kunnen specificeren. Veel zullen we iteratief moeten leren en ontdekken. Scrum begint zich nu ook snel te verspreiden buiten de IT-organisatie als middel om van Philips een ‘Agile company’ te maken. Wij zijn ervan overtuigd dat het wendbaar en Agile inrichten van Philips een belangrijke voorwaarde is om succesvol te kunnen opereren in de dynamiek van vandaag en van de toekomst. Scrum is daarin (vooralsnog) onze belangrijkste kapstok. Scrum voor managers is een uitstekende leidraad voor de nieuwe manier van leidinggeven die hoort bij de transitie die wij doormaken. Het boek geeft antwoord op de meest prangende managementvragen over hoe je leiding geeft in een Agile organisatie. Dit boek gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de begripsvorming bij het leiderschap van Philips. Scrum voor managers is verplichte kost voor iedereen die leiding geeft in een snel veranderende wereld! – Jeroen Tas, EVP Chief Information Officer, Royal Philips

Marc Gill’ard – CEO VKA: “Dit boek is een must read voor iedere business- of IT-manager!” – In mijn adviespraktijk constateer ik regelmatig dat opdrachtgevers zekerheid willen creëren door vooraf in een gedetailleerd Programma van Eisen het resultaat van een IT-project te beschrijven. Dit biedt ook houvast bij het uitbesteden van de realisatie. In de huidige dynamische context zijn die eisen vaak al achterhaald voordat de spreekwoordelijke inkt droog is. Nog los van de nieuwe eisen en wensen die daarnaast tijdens de realisatie en eerste gebruikservaringen ontstaan. De auteurs van Scrum voor managers laten zien dat het mogelijk is veel meer zekerheid te creëren door telkens alleen de meest essentiële functionaliteit werkend op te leveren. Waardevolle nieuwe eisen worden niet genegeerd of pas achteraf gerealiseerd, maar direct meegenomen in de realisatie. Het boek legt op een toegankelijke wijze de essentie van Scrum uit, waarbij de auteurs ook concrete handvatten bieden voor de uitdagingen tijdens de invoering van Scrum in organisaties. Dit boek is een must read voor iedere business- of IT-manager! – Marc Gill’ard, Directeur Verdonck, Klooster & Associates

Erik van der Meijden – CEO Exact: “Dit boek geeft een compleet inzicht in de managerial dimensies van Scrum. Lezen dus managers! – Bij mijn aantreden begin 2012 als nieuwe CEO van Exact viel het woord ‘Scrum’ in diverse introductiegesprekken. Mijn eerste gedachte was: ‘goed dat er een methodiek wordt gebruikt’. Dat gaf mij het vertrouwen dat er systematisch wordt gewerkt, dat er aan kwaliteitsbewaking wordt gedaan en dat projecten binnen budget kunnen worden afgerond. Na ruim een jaar bij Exact heb ik inmiddels geleerd dat Scrum meer is dan alleen een methodiek om voorgaande te garanderen. Als onderdeel van onze nieuwe strategie ‘Groei door focus, innovatie en eenvoud’ zijn we bij Exact een groot aantal nieuwe softwareontwikkeltrajecten gestart. De internationale uitrol van Exact Online, het opschalen van de functionaliteit hiervan en de introductie van nieuwe industrie-oplossingen heeft voor een forse uitbreiding in onze development-capaciteit gezorgd. De soepelheid waarmee deze uitbreiding tot resultaat heeft geleid in het opleveren van een kwalitatief hoogwaardige roadmap binnen tijd en binnen budget, heeft mij doen inzien dat Scrum een managementtool is waarmee direct op resultaat gestuurd kan worden. Het voor u liggende boek heeft mij (eigenlijk voor het eerst) een totaaloverzicht gegeven van de redenen waarom Scrum voor ons zo succesvol werkt. Het is echt een boek voor managers, niet voor ontwikkelaars. Het geeft een compleet inzicht in de managerial dimensies van Scrum, in de economische achtergrond van Scrum en waarom Scrum tot hoge kwaliteit leidt. Lezen dus managers! – Erik van der Meijden, CEO Exact

Ate Lindeboom – CEO CRV: “Na het lezen van dit boek heb ik het gevoel dat ik Scrum echt begrijp!” – We merken in de huidige markt dat wendbaarheid essentieel is voor de complexe processen van vandaag. Traditionele plannenmakerij en bijbehorende schijnzekerheid werkt vandaag de dag niet meer. Daarmee is Agility, oftewel lenigheid, geen optie meer maar een noodzaak. Scrum helpt daarbij en dit boek maakt dat op een toegankelijke manier helder. Na het lezen van dit boek heb ik het gevoel dat ik Scrum echt begrijp. Het leest prettig en door de beeldende dialogen leidt het op een speelse wijze door de aanpak en benodigde mindset heen. De link naar het dagelijkse leven is bovendien duidelijk en vanuit de praktijk gemaakt. Het boek beschrijft helder wat ik gezien heb bij CRV. Wij zijn inmiddels dankzij onze Agile transitie gegaan van het oude: plannen, naar het nieuwe: doen. Zaken gewoon aanpakken! Met de tips uit dit boek kom je dichter bij de klant, kun je sneller op wensen inspelen en bevorder je de inspiratie op de werkvloer. Wij bij CRV willen nooit meer terug, en onze klanten al helemaal niet! – Ate Lindeboom, Executive Director Operations and Development CRV

Vikram Kapoor – CEO Prowareness: “Dit boek maakt de uitdagingen van een leider concreet en geeft je praktische handvatten over hoe je concreet zou moeten handelen! – Bij Prowareness helpen we onze klanten om meer effect te bereiken met onder andere Scrum en Agility. Daarbij willen we zelf vooroplopen in het vakgebied en zijn we voorstander van ‘practise what you preach’ of beter nog ‘drink your own champaign’. We willen van ons bedrijf de meest Agile beweging van de wereld maken. Toen ik de titel van dit boek zag schrok ik even. Ik geloof namelijk niet in managers. Managers acteren reactief, je ‘managet een situatie’. Het gaat mij persoonlijk vooral om leiderschap. Een uitstekende leider kan primair leiding geven aan zichzelf. Leiden is iets veroorzaken, iets teweegbrengen en daarmee richtinggevend bezig zijn. Daarmee zul je bepaalde zaken ook moeten ontleren en dat kan alleen als je het dicht bij jezelf houdt. Leiders moeten weten hoe ze in een agile omgeving de juiste houding aannemen en hoe ze hierin het beste kunnen acteren. Dit boek helpt hierbij. Het maakt de uitdagingen van een leider concreet en geeft je praktische handvatten over hoe je concreet zou moeten handelen. Met name de dialogen, het stappenplan van de transitie en de praktische ToDo-lijstjes aan het einde van elk hoofdstuk vind ik behulpzaam. Uiteraard ken ik beide auteurs zeer goed en sta helemaal achter hun ideeën. Ik weet hoezeer zij vanuit hun passie werken en herken dat in dit boek. Ik wens je veel succes toe met de volgende stap voor jezelf én je organisatie; als manager dan wel als leider. Heel veel leesplezier gewenst! – Vikram Kapoor , Oprichter en Chief Energy Officer van Prowareness

Bestel Scrum voor Managershier