GSE research

Aan de TU-Delft heb ik een deeltijd leerstoel Global Software Engineering. In deze leerstoel onderzoek ik hoe gedistribueerde software engineers succesvol kunnen samenwerken over (grote) afstanden heen.

Thomas Allen heeft empirisch aangetoond dat zodra de afstand tussen mensen groter is dan 50 meter, de kansen op ongeplande informele interactie tot een minimum daalt.

In het onderzoek aan de TU-Delft bekijken we op welke wijze we technologie kunnen inzetten om gedistribueerde software ontwikkelaars het gevoel te geven dat ze binnen 50 meter van elkaar zitten, terwijl dat ik werkelijkheid dus niet zo is. De aanname is dat wanneer de perceptie van deze afstand verdwijnt, ook de nadelen verdwijnen. Immers, als alle bewuste informatie (awareness) gelijk is in een situatie waarbij men niet bij elkaar zit als wanneer men wel bij elkaar zit, is er dan nog wel sprake van afstand?

Op deze pagina houd ik de onderzoeksagenda bij en publiceer ik de tussentijdse resultaten.