Scrum

Scrum is een Agile raamwerk dat kan worden ingezet om softwareontwikkeling beheerst te laten verlopen. Scrum is vooral geliefd omdat het in de eerste instantie eenvoudig is, maar vooral ook omdat het relatief weinig overhead kent. De voordelen van Scrum:

  • Iedere 2-4 weken is er sprake van een oplevering van een stuk werkende software
  • De effectiviteit van een ontwikkelteam wordt drastisch verhoogd
  • De Return On Investment (ROI) van softwareprojecten stijgt snel
  • Inzicht in de voortgang en bijsturing verandert rigoureus: sturing via werkende software
  • Eenvoudig bijsturen en omgaan met veranderende wensen
  • Zorgt dat de gebruiker exact krijgt wat van deze nodig heeft door snel werkende software te geven en feedback te ontvangen

De kern van Scrum is een multidisciplinair en zelfmanagend team. Samen pakt het team het project op. Iedereen is betrokken bij het plannen, benoemen van blokkades en het verdelen van de taken. Daarbij zorgt Scrum dat een team steeds beter wordt door een continu leer- en verbeterproces te faciliteren.

Scrum is een iteratief proces. Zo wordt er gewerkt in korte iteraties met vaste doorlooptijd (doorgaans twee weken maar nooit langer dan 1 maand). Deze iteraties worden ‘Sprints’ genoemd. Iedere Sprint wordt een werkend product opgeleverd. Binnen de Sprint wordt al het werk gedaan wat in andere methoden over meerdere fasen verdeeld is. Door de korte iteraties heeft een klant veel meer inzicht in de voortgang en kan er altijd worden bijgestuurd. Bovendien blijven de business en het ontwikkelteam beter met elkaar ‘aligned’.

De Product Owner maakt (samen met de klant en andere stakeholders) een lijst van functies die de software moet vervullen. Dit noemen we: de product backlog. Daarbij is het taak dat de meest waardevolle features bovenaan staan omdat deze als eerste geïmplementeerd zullen worden. Deze gaan vervolgens naar het ontwikkelteam. Het team levert elke sprint (doorgaans 2 weken) werkende en geteste software op die direct gebruikt kan worden. Hierdoor optimaliseert Scrum niet alleen de Return On Investment (via de backlog) maar verkort ze ook nog eens de terugverdientijd..

Het team wordt ondersteund door een ‘Scrum Master’. Deze zorgt dat aan het begin van iedere werkdag een zogenaamde ‘Daily Scrum’ meeting plaatsvindt. Deze meeting wordt ook wel ‘Daily Standup’ genoemd en duurt maximaal 15 minuten. Ieder teamlid beantwoordt de volgende drie vragen: Wat heb ik gedaan? Wat ga ik doen? En wat zijn de problemen? Mede door deze meeting werken de teamleden nauw samen, helpen ze elkaar wanneer nodig en wordt continue herpland en gezorgd dat elke sprint steeds wordt gehaald.
Iedere sprint is er sprake van een oplevering van een stuk werkende software.